دریافت | کلیپ صوتی از سخنان استاد پناهیان در مورد شهید عزیز ابراهیم هادی

دریافت | کلیپ صوتی از سخنان استاد پناهیان در مورد ضرورت و اثرات مطالعه کتاب « سلام بر ابراهیم » زندگی نامه و خاطرات شهید عزیز ابراهیم هادی

باتشکر از "فجرکلیپ"