علامه طباطبائی

- درس اخلاق

علامه می‌فرمود:

«درس اخلاق، گفتنی نیست، عمل است.»

کوتاه اما پر معنی...بقیه در ادامه مطلب...