سیدرضا

دریافت فایل صوتی | مداحی سید رضا نریمانی برای شهدای غواص با عنوان 
«با دستهای بسته اومدین»
همزمان با ورود شهدای غواص به استان های اصفهان، خوزستان، مازندران، گلستان و کرمان

فرقی نمی کند که کجا عاجزت کند/ عشق است گاه روی زمین گاه زیر آب
قبــری بـرایـشـان متصور نشد کسی / گاهـی کنار ساحـل و نــاگـاه زیـر آب
انتشار از "مبارزکلیپ"