سلام به همه بازدیدکنندگان عزیز در این صفحه تصاویر مخصوص پس زمینه که توسط "کرار والپیپر" با احادیث به زیبایی آماده شده اند قرار می دهیم.

برای دریافت در سایز اصلی بروی تصاویر کلیک کنید.

1. سخن مانند دواست...

احادیث_گــــردان فرهنگی شهید هادی


2. شیعیان ما همچون ترنج اند...

گردان فرهنگی شهید هادی

3. وقتی را که در آن هستی با انجام کار غنیمت شمار...
احادیث - گردان فرهنگی شهید هادی

4. دنیا مانند پل است...
احادیث - گردان فرهنگی شهید هادی