برای بهترین دوستان خود آرزوی شهادت کنید. (شهید سید مجتبی علمدار)