گردان

لینک دریافت در 3 کیفیت |باذکرصلوات|

ترس صهیونیست ها از موشک های مقاومت فلسطین
عبور موشک های مقاومت از بالای سر مراسم عروسی صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین؛ این مراسم را به تعطیلی کشاند.