رهبرم-سید-علی.jpg
دریافت فایل صوتی| بیانات امام خامنه ای درباره تحریم کنندگان ایران...
منبع خبرگزاری دانشجو