منطقه هور

شهدا هرسال منو شرمنده تر می کنید چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

امسال به علت حجم ترافیک سایت کوله بار نتیجه برین شد که بین خادمین قرعه کشی کنن.بعد این خبر دیگه ناامید شده بودم.

تا چندروز پیش که یه پیامک امد،" اسم شما به عنوان خادم اصلی انتخاب شده لطفا وارد سایت شده و حضور و یا عدم حضور خود را اعلام کنید ".

وقتی سرزدم دیدم یادمان منطقه هور...

این تصویر گوشه ای از این یادمان است.

راستی 20 اسفند روز تولدم اعزام میشم به این منطقه. اما نمی دانم چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

التماس دعای فرج