یکتا

دریافت | با ذکر صلوات

  • 7.63 مگابایت
  • 11 دقیقه 6 ثانیه

امشب هر کسی وقتی روضه شروع شد و چراغ ها خاموش شد ؛ هر کسی اهل این حرفایی که میخوام بزنیم نیست ، پاشه بره ....